Bezchlórové technológie

Prečo bazény bez chlóru?

Pri aplikácii chlóru, alebo jeho zlúčenín (roztoku chlórnanu sodného) k ošetreniu bazénovej vody sú vo vode okrem zlúčenín potrebných pre dezinfekciu a oxidáciu nečistôt prítomne aj látky s negatívnymi účinkami na ľudské zdravie. Správne zvolená a prevádzkovaná technológia úpravy bazénovej vody potlačuje tvorbu nežiaducich vedľajších produktov a umožňuje tak trvale spĺňať požiadavky kladené na kvalitu bazénovej vody.

Vedľajšie produkty chlóru

Nežiaduce zlúčeniny, ktoré majú negatívny vplyv na ľudské zdravie. Medzi týmito zlúčeninami môžu byť zastúpené i látky, ktoré patria medzi potenciálne ľudské karcinogény. Jedná sa o toxické a dráždivé látky, ich prítomnosť je v bazénovej vode nežiaduca. Sú tiež príčinou tzv. chlórového zápachu bazénovej vody (medzi, ktorými majú najväčší podiel chloraminy).

Možnosti eliminácie negatívnych účinkov viazaného chlóru na ľudské zdravie

Vedľajšie produkty chlóru vstupujú do ľudského organizmu predovšetkým priamo z vody cez pokožku. Sú však prítomne tiež v ovzduší, a sú preto vdychované návštevníkmi a personálom bazénu a podieľajú sa i na korózii materiálov. Bežne sú známe nepríjemnosti, ako je dráždenie očí a sliznice dýchacích ciest, vysušovanie pokožky a tzv. chlórový zápach. Okrem týchto obecne známych javov však existuje ďaleko významnejšie potenciálne zdravotní riziko vyplývajúce z toxicity chloraminov (viazaného chlóru) a toxicity, prípadne i karcinogénnych vlastností ďalších vedľajších produktov chlorácie. Z týchto dôvodov je obsah viazaného chlóru v bazénovej vode povinne monitorovaný a sú stanovené hraničné hodnoty, ktoré nesmú byť prekročené. Aj pri vysokej starostlivosti o kvalitu bazénovej vody je však zložité tieto hodnoty dodržať.

V prípade verejných bazénov je najlepším riešením doplnenie existujúcej technológie o UV reaktor, ozonizácii bazénovej vody, alebo technológii ozón/UV, ktorá zníži hodnoty viazaného chlóru na minimum. Okrem toho podporuje UV žiarenie, prípadne ozón účinky voľného chlóru, ktorého hodnoty možno preto udržovať na najnižšej úrovni vyžadovanej legislatívou. Inštalácia tejto technológie sa prejaví nielen zlepšením kvality bazénovej vody, ale tiež výraznými úsporami vody a energie potrebnej k jej ohrevu.

U privátnych a málo zaťažovaných bazénov sa možno negatívnym účinkom chlorácie na ľudské zdravie úplne vyhnúť a zvoliť bezchlórovú úpravu bazénovej vody. Jedná sa o riešenie založené na kombinácii vyššie uvedených technológií (UV, ozón, ozón/UV) a aplikácie prípravku BlueSpark®, algicídu s bakteriostatickými účinkami.

 

Viac informácií nájdete v sekcii "Bazénová technológia"

Kontaktujte nás

Bazény a bazénová technológia:
RASTISLAV ŽUCHOVSKÝ: mobil 0903 643 332
Garážové brány a motorizácia brán:
LUKÁŠ ŽUCHOVSKÝ: mobil 0903 405 766
Konateľ spoločnosti:
ING. JÁN ŽUCHOVSKÝ: mobil 0903 762 419
 
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Back to top
Back to top